6.7K
39 50%
PHIM SEX HD

Ema, người tôi yêu quý nhất, đã kết hôn với Fujii trong công ty. sau ngày hôm ấy cô ấy đã  rời công ty. Hai năm sau, theo kết quả kiểm tra lý lịch của Ema, người đột nhiên muốn quay lại làm việc, cô đã gánh nợ của bố mẹ và đang bị nợ đọng. …… Đó là một cơ hội. Tôi chắc chắn sẽ biến nó thành của mình.