Tất cả

Engsub

Các bà mẹ đi suối nước nóng để cầu con

Một nhóm gồm 3 bà mẹ tham gia chuyến du lịch bằng xe buýt đến nhà trọ suối nước nóng. Đó là một chuyến giao phối cận huyết tâm linh để cầu nguyện với vị thần của con gà trống lớn, và cuối cùng mang thai. Các bà mẹ nón...