Tất cả

Âu Mỹ

Thanh niên chơi khâm và cái kết

Cậu thanh niên cùng nhóm bạn của mình xem phim, anh đã nhét con cặc mình vào hộp bắp, tưởng rằng sẽ hù cho mấy nhỏ bạn một phen nhưng ai ngờ....