Tag: JUY-983

Engsub

Chồng vừa thăng chức thì vợ bị hiếp dâm

Chồng của Reona được thăng chức và họ sẽ chuyển về Tokyo. Còn 10 ngày nữa, họ bắt đầu đếm số ngày còn lại.Nhưng ông chủ hiện tại Umeda không hài lòng về điều này như ông giả vờ.Anh ta bắt đầu giao cho chồng khối lượng...